Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Borettslagets historie

Litt om borettslagets historie frem til nå

Publisert 10-11-2014

Historie
Det er mye historie i veggene i St. Hallvard borettslag. De gamle skolebygningene har vært dominerende bygg i bybildet i Drammen helt siden 1861. Det var Drammen lærde skole som med større elevkull trengte nye lokaler og skolebygningene ble reist i perioden 1859-1861 etter tegninger av arkitekt Wilhelm Hanstein.

I 1956 flyttet det som da het Latinskolen til Marienlyst og Drammen realskole (senere St. Hallvard videregående skole) overtok bygningene. St. Hallvard videregående skole flyttet til Lier i 1983 og bygningene har etter det huset både De norske skolehistoriske samlinger og St. Hallvard ungdomsskole (nedlagt i 2001). I 2003 startet så arbeidet med å gjøre om lokalene til leiligheter og St. Hallvard borettslag ble opprettet 30. juni 2003.

De første årene St. Hallvard borettslag var fra starten av et borettslag spesielt innrettet mot de under 35 år. Innskuddene startet på 40.000 kroner og det var innvilget et husbanklån med avdragsfrihet de første 5 årene. Leilighetene ble bygget såkalt arealeffektive og det ble lagt vekt på utnytte enhver kvadratmeter. De minste leilighetene i borettslaget ble da på 22 kvadratmeter (inkludert hems), mens den største leiligheten ble på 117 kvadratmeter.

Ved visningen i november 2003 var det ikke mindre enn 700 studenter og andre som stod på venteliste for å sikre seg en leilighet i borettslaget. Heltidsstudenter hadde da førsterett til kjøp av 70 av de 112 leilighetene i borettslaget. De øvrige 42 ble solgt etter vanlige borettslagsprinsipper. Det var Lier Boligbyggelag som stod for salget av leilighetene, mens Drammen utvikling AS var utbygger. Byggingen startet i desember 2003 og planen var at alt skulle stå ferdig i mai 2005.

Imidlertid ble byggeperioden en turbulent tid. Etter en tilsynskontroll i mars 2004, utført av Drammen kommune, stoppet arbeidene opp da det ble pålagt byggestans. Arbeidene kom i gang igjen, men det skulle vise seg vanskelig å få bygget fullt ut ferdig. I oktober 2005 var bare 87 av de 112 leilighetene overlevert.

De siste leilighetene ble overlevert i løpet 1. kvartal 2006, men det var da betydelige mangler både i leiligheter og i fellesområdene til borettslaget. Dette gjorde at det i lengre tid etter overtakelsen, for utbyggers regning, ble arbeidet med utbedring av feil og mangler. Kjøpesummen ble etter forhandlinger mellom utbygger og borettslaget på totalt kroner 107.120.566. 

Den 4. juli 2016, etter omfattende branntekniske arbeider for borettslagets regning, ble det endelig utstedt ferdigattest for bygningene.


St. Hallvard borettslag i dag
Borettslaget har lagt bak seg noen turbulente år og det sittende styret er opptatt av at borettslaget nå skal drives slik at andelseiernes interesser blir godt ivaretatt og slik at det oppleves som trygt og godt å bo i St. Hallvard borettslag.

Det legges ellers vekt på åpenhet når det gjelder alle prosesser og alle saker knyttet til borettslaget. Borettslaget er i dag en del av et sameie, Sameiet St. Hallvard, der borettslaget utgjør er 1 seksjon. Sameiet styres så etter en brøk hvor borettslaget sin andel er på 82,5 %. Sameiet har det fulle gårdeieransvaret for gård og grunn.    

Litt om borettslagets historie frem til nå

Publisert 10-11-2014

Historie
Det er mye historie i veggene i St. Hallvard borettslag. De gamle skolebygningene har vært dominerende bygg i bybildet i Drammen helt siden 1861. Det var Drammen lærde skole som med større elevkull trengte nye lokaler og skolebygningene ble reist i perioden 1859-1861 etter tegninger av arkitekt Wilhelm Hanstein.

I 1956 flyttet det som da het Latinskolen til Marienlyst og Drammen realskole (senere St. Hallvard videregående skole) overtok bygningene. St. Hallvard videregående skole flyttet til Lier i 1983 og bygningene har etter det huset både De norske skolehistoriske samlinger og St. Hallvard ungdomsskole (nedlagt i 2001). I 2003 startet så arbeidet med å gjøre om lokalene til leiligheter og St. Hallvard borettslag ble opprettet 30. juni 2003.

De første årene St. Hallvard borettslag var fra starten av et borettslag spesielt innrettet mot de under 35 år. Innskuddene startet på 40.000 kroner og det var innvilget et husbanklån med avdragsfrihet de første 5 årene. Leilighetene ble bygget såkalt arealeffektive og det ble lagt vekt på utnytte enhver kvadratmeter. De minste leilighetene i borettslaget ble da på 22 kvadratmeter (inkludert hems), mens den største leiligheten ble på 117 kvadratmeter.

Ved visningen i november 2003 var det ikke mindre enn 700 studenter og andre som stod på venteliste for å sikre seg en leilighet i borettslaget. Heltidsstudenter hadde da førsterett til kjøp av 70 av de 112 leilighetene i borettslaget. De øvrige 42 ble solgt etter vanlige borettslagsprinsipper. Det var Lier Boligbyggelag som stod for salget av leilighetene, mens Drammen utvikling AS var utbygger. Byggingen startet i desember 2003 og planen var at alt skulle stå ferdig i mai 2005.

Imidlertid ble byggeperioden en turbulent tid. Etter en tilsynskontroll i mars 2004, utført av Drammen kommune, stoppet arbeidene opp da det ble pålagt byggestans. Arbeidene kom i gang igjen, men det skulle vise seg vanskelig å få bygget fullt ut ferdig. I oktober 2005 var bare 87 av de 112 leilighetene overlevert.

De siste leilighetene ble overlevert i løpet 1. kvartal 2006, men det var da betydelige mangler både i leiligheter og i fellesområdene til borettslaget. Dette gjorde at det i lengre tid etter overtakelsen, for utbyggers regning, ble arbeidet med utbedring av feil og mangler. Kjøpesummen ble etter forhandlinger mellom utbygger og borettslaget på totalt kroner 107.120.566. 

Den 4. juli 2016, etter omfattende branntekniske arbeider for borettslagets regning, ble det endelig utstedt ferdigattest for bygningene.


St. Hallvard borettslag i dag
Borettslaget har lagt bak seg noen turbulente år og det sittende styret er opptatt av at borettslaget nå skal drives slik at andelseiernes interesser blir godt ivaretatt og slik at det oppleves som trygt og godt å bo i St. Hallvard borettslag.

Det legges ellers vekt på åpenhet når det gjelder alle prosesser og alle saker knyttet til borettslaget. Borettslaget er i dag en del av et sameie, Sameiet St. Hallvard, der borettslaget utgjør er 1 seksjon. Sameiet styres så etter en brøk hvor borettslaget sin andel er på 82,5 %. Sameiet har det fulle gårdeieransvaret for gård og grunn.    

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Drammen

Tirsdag
°C
Onsdag
°C
Torsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi